Saltar ao contido principal

Modificación do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

No BOE do 7 de febreiro publicouse o Real decreto 142/2024, do 6 de febreiro, polo que se modifica o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, aprobado polo Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, en materia de retencións e ingresos a conta.

O principal obxectivo da modificación é a elevación da contía mínima para practicar retencións de 15.000 euros a 15.876 euros, o que permitirá que quen cobren o salario mínimo en 2024 non soporten retencións por este imposto. Igualmente, coa finalidade de evitar o correspondente erro de salto no tipo de gravame, a medida esténdese a contribuíntes con rendementos netos do traballo de ata 19.747,5 euros anuais, os cales verán reducidas as súas retencións ou ingresos a conta.

Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero,

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta.