Saltar ao contido principal

Novos modelos de declaracións informativas sobre tenza e operacións con moedas virtuais

No BOE do 29 de xullo de 2023 publicáronse dúas Ordes Ministeriais que aproban por un lado os modelos 172 "Declaración informativa sobre saldos en moedas virtuais" e  173 "Declaración informativa sobre operacións con moedas virtuais", que serán de aplicación por primeira vez para os modelos que se presenten no mes de xaneiro de 2024, correspondentes ao exercicio 2023; e doutra banda o modelo 721 "Declaración informativa sobre moedas virtuais situadas no estranxeiro ", que será de aplicación por primeira vez ao modelo correspondente ao exercicio 2023, que se presentará entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo de 2024.

  • Orden HFP/887/2023, de 26 de julio,

    por la que se aprueban el modelo 172 "Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales" y el modelo 173 "Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

  • Orden HFP/886/2023, de 26 de julio,

    por la que se aprueba el modelo 721 "Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.