Saltar ao contido principal

Rexistro de operadores de tabaco cru

Dende o 01 de xaneiro de 2022 está dispoñible na sede electrónica a inscrición no Rexistro de operadores de tabaco cru.Neste Rexistro deberanse inscribir, con carácter previo ao inicio da súa actividade, todos os operadores que realicen actividades económicas ou comerciais, tales como a fabricación, primeira transformación, importación, exportación, adquisición ou envío intracomunitario, entre outras, con tabaco cru que se encontre ou circule por territorio español, de acordo coas normas de control aprobadas pola Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal.

Inscrición no rexistro

Máis información