Saltar ao contido principal

Renovación do certificado electrónico da sede electrónica da Axencia Tributaria

Esta renovación non afecta os usuarios da sede electrónica da Axencia, que poderán seguir accedendo como o fan habitualmente.

O próximo 17 de novembro de 2022 a Axencia Tributaria vai proceder a renovar o certificado electrónico da sede electrónica.

No caso de entidades que accedan dende aplicacións desenvolvidas ex profeso para utilizar os servizos da Axencia Tributaria é necesario que confirmen que os seus sistemas admitirán este novo certificado electrónico, xa que cambia a AC Intermedia que asina o novo certificado electrónico de sede electrónica.Para iso, será necesario que revisen se os seus sistemas confían nesta nova AC INTERMEDIA.

A continuación, achéganse estas claves públicas AC ROOT e AC INTERMEDIA de Entrust para que se poidan descargar e configurar se fose necesario.

  • Autoridade de certificación Raíz (AC ROOT) do certificado do dominio sede.agenciatributaria.gob.es

  • Autoridade de certificación Intermedia (AC INTERMEDIA) do novo certificado do dominio sede.agenciatributaria.gob.es

Así mesmo, achégase o novo certificado da sede electrónica.