Saltar ao contido principal

Declaracións de baixo valor, H7, modificacións en Canarias

A partir do día 15 11 2021 introdúcense as seguintes modificacións.

Declaracións de baixo valor, H7, en Canarias.

1.- Exportador.

O identificador do exportador será obrigatorio cando:
1.- O país do exportador sexa “É” e,
2.- o código de franquía non sexa C08, C35, C36.
3.- Para os dous casos anteriores:O identificador non pode ser oficio.

Poderase obter na SEDE da AEAT a relación de declaracións H7 que cumpran cos puntos 1 e 2 anteriores por ano e mes e por parte do exportador.

2.- Destinatario.
Recórdase que o NIF do destinatario é obrigatorio en Canarias.
Permitirase declarar o NIF instrumental 89890029A, tendo en conta:
1.- A razón social, para este NIF instrumental, debe ser a razón social do destinatario real.
2.- Só é válido este NIF instrumental se o carácter de representación é 3.
3.- Os códigos de franquía válidos, para declarar un NIF instrumental, son:C07, C08, C35, C36.

Outras consideracións.
O NIF instrumental non se pode declarar noutros recintos distintos do canario.
A partir do mércores 10 11 2021, a partir das 08:00:poderase probar as novas modificacións en PREproducción.
O día 15 11 2021 ás 08:00:abrirase en PROducción.