Saltar ao contido principal

Obrigatoriedade da notificación de presentación de mercadorías (G3) en declaracións de importación H7

Segundo se comunicou na Nota Informativa NIN GA 22/2021, do 22 de xullo, a partir do 4 de outubro rexeitaranse as declaracións H7 que daten directamente partidas de Declaración Depósito Temporal non agrupadoras sen presentación de G3 (fluxo particular eCommerce).

En virtude da previsión recollida no art.º 141 CAU unicamente admitirase este fluxo declarativo para as partidas de DDT xeradas automaticamente na recepción de Tránsitos sempre que inclúan un só envío nunha ou varias partidas de DDT e queden recollidas nun contrato de transporte único (un número de envío único).

Esta última posibilidade poderá ser modificada unha vez estea operativo o sistema de declaración de depósito temporal axustado á columna G4 do RDCAU.

Subscríbase á canle RSS de Novedades de Aduanas do portal da AEAT para estar ao tanto de futuros comunicados.