Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 20 de decembro

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliaria, persoas autorizadas e saldos en contas.

 • Novembro 2023. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagamentos fraccionados Sociedades e establecementos permanentes de non residentes

 • Exercicio en curso:

  • Réxime xeral: 202

  • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais): 222

IVE

 • Novembro 2023. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

Imposto sobre as Primas de Seguros

 • Novembro 2023: 430

Impostos Especiais de Fabricación

 • Setembro 2023. Grandes empresas: 561, 562, 563

 • Novembro 2023: 548, 566, 581

 • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

Imposto Especial sobre a Electricidade

 • Novembro 2023. Grandes empresas: 560 

Impostos Ambientais

 • Novembro 2023. Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación: 592

 • Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica. Pagamento fraccionado: 584

 • Ano 2022.Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Declaración informativa anual de operacións con contribuíntes: 591

Imposto sobre as transaccións financeiras

 • Novembro 2023: 604