Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 2 de xaneiro de 2024

Renda

 • Renuncia ou revogación estimación directa simplificada e estimación obxectiva para 2023 e sucesivos: 036/037

IVE

 • Novembro 2023. Autoliquidación: 303

 • Novembro 2023. Grupo de entidades, modelo individual: 322

 • Novembro 2023. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

 • Novembro 2023. Operacións asimiladas ás importacións: 380

 • Terceiro e cuarto trimestre 2022 e primeiro e segundo trimestre 2023: solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas polas forzas armadas dos Estados membros da UE : 381

 • Renuncia ou revogación réximes simplificado e agricultura, gandaría e pesca para 2023 e sucesivos: 036/037

 • Opción ou revogación pola determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio global no réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección para 2024 e sucesivos: 036

 • Opción tributación en destino vendas a distancia a outros países da Unión Europea para 2024 e 2025: 036

 • Renuncia réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2024: sen modelo

 • Comunicación de alta no réxime especial do grupo de entidades: 039

 • Opción ou renuncia pola modalidade avanzada do réxime especial do grupo de entidades: 039

 • Comunicación anual relativa ao réxime especial do grupo de entidades: 039

 • Opción polo réxime especial do criterio de caixa para 2024: 036/037

 • Renuncia ao réxime especial do criterio de caixa para 2024, 2025 e 2026: 036/037

Declaración de información da utilización de determinados mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal

 • Ano 2022: 236