Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 30 de xaneiro

Pagamentos fraccionados Renda

 • Cuarto trimestre 2022:

  • Estimación directa: 130

  • Estimación obxectiva: 131

IVE

 • Decembro 2022. Autoliquidación: 303

 • Decembro 2022. Grupo de entidades, modelo individual: 322

 • Decembro 2022. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

 • Decembro 2022. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

 • Decembro 2022 (ou ano 2022). Operacións asimiladas ás importacións: 380

 • Cuarto trimestre 2022. Autoliquidación: 303

 • Cuarto trimestre 2022. Declaración-liquidación non periódica: 309

 • Cuarto trimestre 2022. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

 • Cuarto trimestre 2022. Operacións asimiladas ás importacións: 380

 • Resumo anual 2022: 390

 • Solicitude de devolución de cotas reembolsadas a viaxeiros por empresarios en recarga de equivalencia: 308

 • Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anterior ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizo: 318

 • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca: 341

 • Opción ou revogación da aplicación da pro rata especial para 2023 e seguintes, se se iniciou a actividade no último trimestre de 2022: 036/037