Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 20 de febreiro

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliaria, persoas autorizadas e saldos en contas.

 • Xaneiro 2023. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número de Identificación Fiscal

 • Cuarto trimestre 2022. Declaración trimestral de contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195

 • Declaración anual 2022. Identificación das operacións con cheques das entidades de crédito: 199

IVE

 • Xaneiro 2023. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

Subvencións, indemnizacións ou axudas de actividades agrícolas, gandeiras ou forestais

 • Declaración anual 2022: 346

Imposto sobre as Primas de Seguro

 • Xaneiro 2023: 430

Impostos Especiais de Fabricación

 • Novembro 2022. Grandes empresas: 561, 562, 563

 • Xaneiro 2023: 548, 566, 581

 • Cuarto trimestre 2022. Agás grandes empresas: 561, 562, 563

 • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

Imposto Especial sobre a Electricidade

 • Xaneiro 2023. Grandes empresas: 560

Impostos Ambientais

 • Cuarto trimestre 2022. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamento fraccionado: 583

 • Xaneiro 2023. Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación: 592

Imposto sobre as transaccións financeiras

 • Xaneiro 2023: 604

Gravame temporal enerxético

 • Pagamento anticipado 2023: 796

Gravame temporal de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito

 • Pagamento anticipado 2023: 798