Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 28 de febreiro

IVE

 • Xaneiro 2023. Autoliquidación: 303

 • Xaneiro 2023. Grupo de entidades, modelo individual: 322

 • Xaneiro 2023. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

 • Xaneiro 2023. Portelo único - Réxime de importación: 369

 • Xaneiro 2023. Operacións asimiladas ás importacións: 380 

Imposto sobre sociedades

 • Entidades cuxo exercicio coincida co ano natural: opción/renuncia á opción para o cálculo dos pagamentos fraccionados sobre a parte de base impoñible do período dos tres, nove ou once meses de cada ano natural: 036

 • Se o período impositivo non coincide co ano natural, a opción/renuncia por esta modalidade de pagamentos fraccionados exercerase, nos primeiros dous meses de cada período impositivo ou entre o inicio do devandito período impositivo e a fin do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado, se este prazo é inferior a dous meses: 036

Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica

 • Ano 2022: 159

Declaración informativa anual de operacións realizadas por empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou débito

 • Ano 2022: 170

Declaración informativa anual de plans de aforro a longo prazo

 • Ano 2022: 280

Declaración anual de operacións con terceiros

 • Ano 2022: 347