Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 30 de xuño

Renda e patrimonio

  • Declaración anual Renda e Patrimonio 2022 con resultado a devolver, renuncia á devolución, negativo e a ingresar sen domiciliación do primeiro prazo: D-100, D-714

  • IRPF. Declaración do réxime especial de tributación para traballadores desprazados 2022: 151

IVE

  • Maio 2023: Autoliquidación: 303

  • Maio 2023: Grupo de entidades, modelo individual: 322

  • Maio 2023: Grupo de entidades, modelo agregado: 353

  • Maio 2023. Portelo único - Réxime de importación: 369

  • Marzo 2023. Operacións asimiladas ás importacións: 380

Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do réxime económico e fiscal das Canarias e outras axudas de estado por contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou o Imposto sobre a Renda de non Residentes sen establecemento permanente

  • Ano 2022: 282