Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 20 de marzo

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliario, persoas autorizadas e saldos en contas.

  • Febreiro 2023.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVE

  • Febreiro 2023.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias:349

Imposto sobre as Primas de Seguros

  • Febreiro 2023:430

Impostos Especiais de Fabricación

  • Decembro 2022.Grandes empresas:561, 562, 563

  • Febreiro 2023:548, 566, 581

  • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados:510

Imposto Especial sobre a Electricidade

  • Febreiro 2023.Grandes empresas:560

Impostos Ambientais

  • Febreiro 2023.Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables.Autoliquidación:592

Imposto Especial sobre as Transaccións Financeiras

  • Febreiro 2023.Grandes empresas:604