Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 31 de marzo

IVE

  • Febreiro 2023. Portelo único - Réxime de importación: 369

Declaración informativa de valores, seguros e rendas

  • Ano 2022: 189

Declaración informativa sobre clientes perceptores de beneficios distribuídos por Institucións de Investimento Colectivo españolas, así como daqueles por conta dos que a entidade comercializadora efectuase reembolsos ou transmisións de accións ou participacións

  • Ano 2022: 294

Declaración informativa sobre clientes con posición investidora en Institucións de Investimento Colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo españolas

  • Ano 2022: 295

Declaración informativa sobre bens e dereitos no estranxeiro

  • Ano 2022: 720

Imposto sobre Hidrocarburos

  • Ano 2022. Relación anual de destinatarios de produtos da tarifa segunda: 512

  • Ano 2022. Relación anual de quilómetros realizados