Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 22 de maio

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliaria, persoas autorizadas e saldos en contas

 • Abril 2023. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVE

 • Abril 2023. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

Imposto sobre as Primas de Seguros

 • Abril 2023: 430

Impostos Especiais de Fabricación

 • Febreiro 2023. Grandes empresas: 561, 562, 563

 • Abril 2023: 548, 566, 581

 • Primeiro trimestre 2023. Agás grandes empresas: 561, 562, 563

 • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

Imposto Especial sobre a Electricidade

 • Abril 2023. Grandes empresas: 560

Impostos Ambientais

 • Abril 2023. Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación: 592

 • Primeiro trimestre 2023. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamento fraccionado: 583

Impostos sobre as Transaccións Financeiras

 • Abril 2023: 604