Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 20 de novembro

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliaria, persoas autorizadas e saldos en contas. 

 • Outubro 2023. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

IVE

 • Outubro 2023. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349 

Imposto sobre as Primas de Seguros

 • Outubro 2023: 430 

Impostos Especiais de Fabricación

 • Agosto 2023. Grandes empresas: 561, 562, 563

 • Outubro 2023: 548, 566, 581

 • Terceiro trimestre 2023. Agás grandes empresas: 561, 562, 563

 • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

Imposto Especial sobre a Electricidade

 • Outubro 2023. Grandes empresas: 560

Impostos Ambientais

 • Outubro 2023. Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación: 592

 • Terceiro trimestre 2023. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamento fraccionado: 583

Imposto sobre as transaccións financeiras

 • Outubro 2022: 604