Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 30 de novembro

IVE

 • Outubro 2023. Autoliquidación: 303

 • Outubro 2023. Grupo de entidades, modelo individual: 322

 • Outubro 2023. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

 • Outubro 2023.Portelo único - Réxime de importación: 369

 • Outubro 2023. Operacións asimiladas ás importacións: 380

 • Solicitude de inscrición/baixa. Rexistro de devolución mensual: 036

 • Solicitude aplicación réxime de dedución común para sectores diferenciados para 2024: sen modelo

 • SII. Renuncia á leva electrónica dos libros rexistro: 036

Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais

 • Ano 2022: Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural: 232

  Resto de entidades: no mes seguinte aos dez meses posteriores ao fin do período impositivo.

Impostos Ambientais

 • Ano 2022. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamento fraccionado: 583

 • Ano 2023: Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación anual por cesamento de actividade de xaneiro a outubro: 588