Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 31 de outubro

IVE

  • Setembro 2023. Portelo único - Réxime de importación: 369

  • Terceiro trimestre 2023. Portelo único – Réximes exterior e da Unión: 369

Número de Identificación Fiscal

  • Terceiro trimestre 2023. Contas e operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito: 195

Declaración informativa de actualización de determinados mecanismos transfronteirizos comerciables

  • Terceiro trimestre 2023: 235

Conta Corrente Tributaria

  • Solicitude de inclusión para o ano 2024: CCT (Conta Corrente Tributaria)

    A renuncia deberase formular no modelo de “Solicitude de inclusión/comunicación de renuncia ao sistema de conta corrente en materia tributaria”

Impostos sobre Determinados Servizos Dixitais

  • Terceiro trimestre 2023: 490