Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Formas de presentación dos modelos

As formas de presentación dos modelos poden ser as que a continuación indícanse, non sendo que se estableza a obrigatoriedade de utilizar algunha en particular e tendo en conta que con carácter xeral a presentación dos modelos de declaración efectuarase por Internet.

 • ELECTRONICAMENTE

  • Predeclaración (autoliquidacións obtidas en papel impreso do servizo de impresión da AEAT ).

   Os modelos 05, 036, 037,  111, 115, 121, 122,  130, 131, 140, 143, 210, 211, 213, 309, 650, 651, 655, 695 e 696  pódense obter cubrindo os formularios dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Tributaria, ou ben utilizando os modelos de declaración obtidos ao utilizar os programas que xeren un ficheiro co mesmo formato e iguais característicos e especificacións que aquel. Será necesaria a conexión a Internet para que os datos queden gravados á espera da súa confirmación mediante a presentación da declaración.

   Cumprimentado o formulario en liña débese validar e xerar un documento PDF que se imprimirá para a súa presentación nas oficinas da AEAT se o resultado da declaración é “a devolver”, negativa ou “a compensar”, ou en entidades colaboradoras se o resultado é “a ingresar” ou "a devolver".

   Estes modelos tamén poderán presentarse por Internet.

  • Electrónica por Internet. A declaración confeccionarase e presentará en liña . Con carácter xeral utilizando os  formularios de axuda poderase obter un ficheiro coa declaración que se presentará a través de Internet coa debida autenticación.

   Dispón de formulario de axuda ou modelo de declaración a cubrir (tamén por Internet) os modelos: 06, 030, 035, 036 06 (só xestores administrativos e ITV electrónica), 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122,  123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190,  193, 198, 200, 202, 206,  210, 211, 213, 216, 217, 220, 221,  222, 230, 231, 232, 233,  234, 235, 236, 237, 250,  282, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345,  347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 381, 390, 410, 411, 430, 480, 490, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,  566, 568,  570, 572, 576, 580, 581,  583, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 595, 596, 604, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 718, 720, 763, 793, 795, 796, 797, 798, 840, 848 (por Internet), A22 e A23.

  • Telefonicamente, previa cita, para os modelos: 030, 100, 140 e 143.

 • PAPEL

  Os modelos 01, 04, 06, 030, 036, 037, 043, 044, 045, 145, 146, 147, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655 e 777  pódense cubrir en Internet, na Sede da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no apartado  “Presentación de declaracións, calendario do contribuínte ”, imprimir en papel e presentar nas oficinas da AEAT, e sempre que non se refiran a obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico.