Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais

Modelo 763. Autoliquidación: durante o mes seguinte á finalización de cada trimestre natural.