Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Imposto sobre a Renda de non Residentes con establecemento permanente ou entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español

Modelo 206. Documento ingreso/devolución: 25 días naturais seguintes aos 6 meses posteriores á conclusión do período impositivo.