Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Impostos Ambientais

Modelo 586. Declaración informativa. Gases fluorados: durante os 30 primeiros días naturais do mes de marzo, con relación ás operacións do período comprendido entre o 1 de xaneiro a 31 de agosto do ano natural anterior.

Modelo 588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación por cesamento de actividade de xaneiro a outubro: dentro do mes de novembro do mesmo ano natural en que se produza o cesamento.

Modelo 591. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Declaración anual de operacións con contribuíntes: vinte primeiros días naturais do mes de decembro seguinte ao ano natural ao que correspondan os datos.