Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Modelo 039. Comunicación de datos. Grupo de entidades

  • Comunicación de inicio de actividades e opción pola pro rata especial: no prazo de presentación da autoliquidación do período en que comece a realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos.

  • Comunicación de modificacións ou incorporación de entidades de nova creación: no prazo de presentación da autoliquidación do período en que se produza a modificación ou incorporación.

  • Inscrición na REDEME e opcións ou renuncias: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban prover efectos.