Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Modelo 282. Declaración informativa de axudas recibidas

Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco da   REF. das Canarias e outras axudas de Estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea: mesmo prazo establecido para a presentación da correspondente autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.