Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Prazos de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria

O prazo de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria vai depender da fin do prazo de presentación de cada modelo. Así, se o vencemento do prazo de presentación coincide cun día inhábil, o prazo finaliza o primeiro día hábil seguinte e o prazo de domiciliación bancaria ampliarase con carácter xeral o mesmo número de días que resulte ampliado o prazo de presentación da devandita declaración. A continuación, indícanse os prazos xerais e de domiciliación bancaria para cada modelo, correspondentes ao ano 2023:

MODELOPRAZO DOMICILIACIÓN BANCARIO ANO 2023VENCEMENTO PRAZO DE PRESENTACIÓN ANO 2023
Modelos 100, 151 e 714 Ata 27 de xuño Ata 30 de xuño
Modelo 102 Ata 30 de setembro (para contribuíntes que domiciliasen o primeiro prazo)
Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 e 216 (obriga trimestral) 1 ao 15 de xaneiro, abril, xullo e outubro 1 ao 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro
Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 e 430 (obriga mensual)

1 ao 15 de cada mes para todos os meses agás:

 • Abril: 1 ao 17 de maio

 • Xullo: 1 ao 16 de agosto

O mes de xullo do modelo 430, ata o 15 de setembro

1 ao 20 de cada mes para todos os meses agás:

 • Abril: 1 ao 22 de maio

 • Xullo: 1 ao 21 de agosto

O mes de xullo do modelo 430, ata o 20 de setembro
Modelos 130 e 131 (obriga trimestral) 1 ao 25 de xaneiro e do 1 ao 15 de abril, xullo e outubro 1 ao 30 de xaneiro e do 1 ao 20 de abril, xullo e outubro
Modelo 136 (obriga trimestral) 1 ao 15 de xaneiro, abril, xullo e outubro 1 ao 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro
Modelos 200, 206, 220 e 221 1 ao 20 de xullo (períodos impositivos que coincidan co ano natural) 1 ao 25 de xullo (períodos impositivos que coincidan co ano natural)

Modelos 202-0A e 222-0A (País Vasco)

1 ao 20 de outubro

1 ao 25 de outubro

Modelos 202-2P e 222-2P (Navarra)

1 ao 15 de outubro

1 ao 20 de outubro
Modelos 202 e 222 1 ao 15 de abril, outubro e decembro 1 ao 20 de abril, outubro e decembro
Modelo 210 (agás ganancias derivadas de transmisións de inmobles)

1 ao 15 de xaneiro, abril, xullo e outubro

Rendas imputadas de inmobles urbanos: 1 de xaneiro ao 25 de decembro

1 ao 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro

Rendas imputadas de inmobles urbanos: ano natural seguinte á devindicación. En 2023 ata o 2 de xaneiro de 2024
Modelo 213 1 ao 25 de xaneiro 1 ao 31 de xaneiro
Modelos 303 e 353 (obriga mensual)

1 ao 25 de cada mes, para todos os meses agás:

 • Xaneiro: 1 ao 23 de febreiro

 • Xuño: 1 ao 26 de xullo

 • Agosto: 1 ao 27 de setembro

 • Novembro: 1 ao 26 de decembro

1 ao 30 de cada mes, para todos os meses agás:

 • Xaneiro: 1 ao 28 de febreiro

 • Marzo: 1 de abril ao 2 de maio

 • Xuño: 1 ao 31 de xullo

 • Agosto: 1 de setembro ao 2 de outubro

 • Novembro: 1 de decembro ao 2 de xaneiro de 2024
Modelo 303 (obriga trimestral) 1 ao 25 de xaneiro e do 1 ao 15 de abril, xullo e outubro 1 ao 30 de xaneiro e do 1 ao 20 de abril, xullo e outubro
Modelos 410 e 411 1 ao 26 de xullo 1  ao 31 de xullo
Modelo 490 (obriga trimestral)
 • 4T 22: 1 ao 25 de xaneiro

 • 1T 23: 1 ao 25 de abril

 • 2T 23: 1 ao 26 de xullo

 • 3T 23: 1 ao 26 de outubro

 • 4T 22: 1 ao 31 de xaneiro

 • 1T 23: 1 de abril ao 2 de maio

 • 2T 23: 1 ao 31 de xullo

 • 3T 23: 1 ao 31 de outubro

Modelo 560

Obriga mensual:1 ao 15 de cada mes para todos os meses agás:

 • Abril: 1 ao 17 de maio

 • Xullo: 1 ao 16 de agosto

Obriga trimestral: 1 ao 15 de xaneiro, abril, xullo e outubro

Obriga anual : 1 ao 15 de abril

Obriga mensual: 1 ao 20 de cada mes para todos os meses agás:

 • Abril: 1 ao 22 de maio

 • Xullo: 1 ao 21 de agosto

Obriga trimestral: 1 ao 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro

Obriga anual: 1 ao 20 de abril
Modelos 561, 562 e 563

Obriga mensual: 1 ao 15 do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes, agás:

 • Febreiro: 1 ao 17 de maio

 • Maio: 1 ao 16 de agosto

Obriga trimestral: 1 ao 15 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre, agás:

 • 1T 23: 1 ao 17 de maio

 • 2T 23: 1 ao 16 de agosto

Obriga mensual : 1 ao 20 do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes, agás:

 • Febreiro: 1 ao 22 de maio

 • Maio: 1 ao 21 de agosto

Obriga trimestral: 1 ao 20 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre, agás:

 • 1T 23: 1 ao 22 de maio

 • 2T 23: 1 ao 21 de agosto

Modelos 566 e 581 (obriga mensual)

1 ao 15 de cada mes para todos os meses, agás:

 • Abril: 1 ao 17 de maio

 • Xullo: 1 ao 16 de agosto

1 ao 20 de cada mes para todos os meses, agás:

 • Abril: 1 ao 22 de maio

 • Xullo 1 ao 21 de agosto

Modelo 583

Obriga trimestral:

 • 4T 22: 1 ao 15 de febreiro

 • 1T 23: 1 ao 17 de maio

 • 2T 23: 1 ao 15 de setembro

 • 3T 23: 1 ao 15 de novembro

Obriga anual: 1 ao 25 de novembro

Obriga trimestral:

 • 4T 22: 1 ao 20 de febreiro

 • 1T 23: 1 ao 22 de maio

 • 2T 23: 1 ao 20 de setembro

 • 3T 23: 1 ao 20 de novembro

Obriga anual: 1 ao 30 de novembro
Modelo 587

Obriga trimestral:

1 ao 15 de xaneiro, abril, xullo e outubro

Obriga trimestral:

1 ao 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro

Modelo 588 1 ao 25 de novembro 1 ao 30 de novembro
Modelo 589

Pagamento fraccionado : 1 ao 15 de outubro

Autoliquidación anual : 1 ao 15 de abril

Pagamento fraccionado : 1 ao 20 de outubro

Autoliquidación anual : 1 ao 20 de abril
Modelo 592 (obriga trimestral)

1 ao 15 de abril, xullo e outubro

1 ao 20 de abril, xullo e outubro
Modelo 592 (obriga mensual)

1 ao 15 de cada mes para todos os meses, agás:

 • Abril: 1 ao 17 de maio

 • Xullo: 1 ao 16 de agosto

1 ao 20 de cada mes para todos os meses, agás:

 • Abril: 1 ao 22 de maio

 • Xullo: 1 ao 21 de agosto

Modelo 593 (obriga trimestral)

1 ao 25 de xaneiro, abril, xullo e outubro agás:

 • 1T 23: 1 ao 25 de abril

 • 2T 23: 1 ao 26 de xullo

1 ao 30 de xaneiro, abril, xullo e outubro agás:

 • 1T 23: 1 de abril ao 2 de maio

 • 2T 23: 1 ao 31 de xullo

Modelo 595 (obriga trimestral) 1 ao 15 de xaneiro, abril, xullo e outubro 1 ao 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro
Modelo 718 1 ao 26 de xullo 1 ao 31 de xullo
Modelo 793 1 ao 15 de abril, xullo e outubro 1 ao 20 de abril, xullo e outubro
Modelos 795 e 797 1 ao 15 de setembro 1 ao 20 de setembro
Modelos 796 e 798 1 ao 15 de febreiro 1 ao 20 de febreiro