Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Identificación para presentar as autoliquidacións

  • A presentación electrónica por Internet poderá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia. Para todos os modelos poderá utilizarse o DNI electrónico e / ou o certificado electrónico, ben de persoas físicas,  de representantes de persoas xurídicas ou de entidades sen personalidade xurídica. O sistema Cl@ve PIN e o número de referencia só poderán ser utilizados por persoas físicas.

  • As persoas físicas dispón do DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia para presentar, se é o caso, declaracións informativas, censuais, determinadas autoliquidacións, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

    O sistema Cl@ve PIN, de uso exclusivo por persoas físicas, poderase utilizar para presentar os modelos 01, 04, 030, 035, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143,  149,  151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 236,  282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 390, 560, 568, 572, 576,  585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 e  720. O número de referencia permite, só ás persoas físicas, realizar xestións relativas ao IRPF.

  • As S.A. e S.L., así como os contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, están obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico as súas declaracións informativas, autoliquidacións e  con carácter xeral tamén as súas  declaracións censuais.

  • O resto de entidades (cooperativas, asociacións, fundacións) presentarán as autoliquidacións por Internet con certificado electrónico ou predeclaración impresa e as declaracións informativas por Internet con certificado electrónico.

  • As Administracións públicas están obrigadas á presentación por Internet con certificado electrónico.