Saltar ao contido principal

Calendario do contribuínte 2024 simplificado para persoas físicas

Só móstranse os meses en que tes que presentar declaracións dalgún dos modelos incluídos neste calendario (modelos 100, 303, 714 e 718)

  1. Calendario anual
  2. Prazos de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria
  3. Datas de campaña de Renda e Patrimonio
  4. Presentar e consultar declaracións por modelo
  5. Glosario de abreviaturas