Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2020

8.6.3.2.Cota íntegra autonómica

O cálculo da cota íntegra autonómica correspondente á base liquidable xeral realizarase da seguinte forma:

  1. Á base liquidable xeral (sen descontar o importe do mínimo persoal e familiar) aplicaránselle os tipos correspondentes á escala autonómica ou complementaria do imposto.

  2. Aplicarase a mesma escala á parte de base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar.

  3. Restarase á cota resultante do apartado 1;a cota resultante do apartado 2.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 12.450,00 9,5
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 7.800,00 15,00
28.000,00 3.282,75 7.200,00 15,90
35.200,00 4.427,55 14.800,00 18,80
50.000,00 7.209,95 10.000,00 19,10
60.000,00 9.119,95 60.000,00 23,10
120.000,00 22.979,95 en diante 24,30

COMUNIDADE AUTÓNÓMA DE ARAGÓN

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50
90.000,00 13.192,75 40.000,00 23,50
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50
150.000,00 30.492,75 En diante 25,00

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 En diante 25,50

COMUNIDADE AUTÓNOMA ILLES BALEARS

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 10.000,00 9,50
10.000,00 950,00 8.000,00 11,75
18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75
30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75
48.000,00 6.855,00 22.000,00 19,25
70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00
90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00
120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00
175.000,00 35.590,00 En diante 25,00

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00 1.120,50  5.257,20 11,50
17.707,21 1.725,08 15.300,00 14,00
33.007,21 3.867,08 20.400,00 18,50
53.407,21 7.641,08 36.592,80 23,50
90.000,01 16.240,39 30.000,00 25,00
120.000,01 23.740,39 en diante 26,00

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 En diante 25,50

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTELA-A MANCHA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En diante 22,50

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTELA-LEÓN

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,02 18,50
53,407,20 7.581,08 En diante 21,50

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,20 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 en diante 25,50

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00        0,00 12.450,00 9,50
12.450,00  1.882,75  7.750,00 12,50
20.200,00  2.151,50  4.000,00 15,50
24.200,00  2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00  4.586,50 24.800,00 20,50
60.000,00  9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.000,00 24.122,50 En diante 25,00

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0 0 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38  7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88  7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 En diante 22,50

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE MADRID

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00 1.120,50   5.257,20 11,20
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90
53,407,20 7.395,81 En diante 21,00

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE MURCIA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 12.450,00 9,80
12.450,00 1.220,10  7.750,00 11,96
20.200,00 2.148,55 13.800,00 14,62
34.000,00 4.166,11 26.000,00 18,86
60.000,00 9.069,71 En diante 23,10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0 0 12.450,00  9,00
12.450,00  1.120,50  7.750,00 11,60
20.200,00  2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00  4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00  6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00  8.941,90 60.000,00 25,00
120.000,00 23.941,90 En diante 27,00

COMUNIDADE AUTÓNOMA VALENCIANA

Escala autonómica

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

         0,00

       0,00

12.450,00

10,00

12.450,00

1.245,00

4.550,00

11,00

17.000,00

1.745,50

13.000,00

13,90

30.000,00

3.552,50

20.000,00

18,00

50.000,00

7.152,50

15.000,00

23,50

65.000,00

10.677,50

15.000,00

24,50

80.000,00

14.352,50

40.000,00

25,00

120.000,00

24.352,50

En diante

25,50

CONTRIBUÍNTES RESIDENTES EN CEUTA E MELILLA

A escala a aplicar aos residentes nas dúas cidades autónomas para o exercicio 2019 será a seguinte:

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00 0,00 12.450,00  9,50
12.450,00 1.182,75  7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8,950,75 En diante 22,50

Tipo medio de gravame autonómico

Entenderase por tipo medio de gravame autonómico ou complementario o derivado de multiplicar por 100 o cociente resultante de dividir a cota obtida pola aplicación da escala autonómica ou complementaria, prevista no artigo 74 da Lei do Imposto, pola base liquidable xeral.

O tipo medio de gravame autonómico expresarase con dous decimais.