Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Datos do Declarante

No campo “Teléfono de contacto” debe consignar “00+código de país+ nº de teléfono”.

No campo “correo electrónico de contacto” consigne o enderezo de correo electrónico á que desexe que se envíen as comunicacións que emitan a Administración tributaria en relación co réxime e desde o cal o declarante poderá efectuar consultas sobre os seus expedientes á Administración tributaria española.

No campo “Enderezo” debe facerse constar o enderezo do declarante no país da sede. En principio cárganse os datos do declarante que constan no censo da Axencia Tributaria. Se non son correctos ou están desactualizados, deberán consignarse os datos correctos.

En todo caso, debe facerse constar o enderezo do declarante, non a dun eventual representante nin a da persoa de contacto.