Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

6. Declaración de non dispor na UE da sede de actividade económica nin de establecemento permanente

Debe declarar que non situou a sede de actividade na UE e que non dispón nela de establecementos permanentes.