Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Data e motivo de baíxaa

Debe seleccionar un dos seguintes motivos para baíxaa:

Deixar de prestar os servizos acollidos ao réxime especial.

Debe marcar este recadro para comunicar o cesamento das operacións comprendidas no réxime especial

Cambio voluntario do Estado membro de identificación.

Débese marcar este recadro para solicitar baíxaa neste réxime en España porque voluntariamente se desexa cambiar outro Estado membro de identificación.

Deixar de cumprir as condicións do réxime por nova sede ou establecemento permanente nalgún Estado membro.

Este apartado só se debe encher para solicitar baíxaa no réxime debido a que se adquira a condición de estar establecido na Comunidade. Deberá consignarse o nº de IVE atribuído polo Estado membro onde radica a devandita sede ou establecemento.

Neste caso, se ademais desexa rexistrarse no réxime da Unión no Estado membro en que estea a nova sede ou establecemento permanente, deberá presentar a solicitude de alta no correspondente Estado membro.

Voluntario.

Debe marcar este recadro para comunicar a renuncia voluntaria ao réxime.

Para todos os motivos de baixa, a data efectiva da mesma será o primeiro día do trimestre natural seguinte á data do acordo de baixa.

En calquera dos casos de baixa, debe presentar a súa declaración de IVE correspondente ao último trimestre en que estivese de alta no portal da AEAT, nos prazos legalmente establecidos.