Saltar ao contido principal
Modelo 035.Rexistro Censal dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

Datos básicos da solicitude

En primeiro lugar, deberase marcar unha das tres casas correspondentes á causa de presentación do formulario 035 de rexistro nos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas de bens- Réxime exterior á Unión:

  • Alta:cando se desexe rexistrarse en España no réxime.
  • Modificación:para modificar algún dos datos comunicados na solicitude de alta ou en modificacións previas.
  • Baixa:para solicitar a baixa no réxime.

Ademais, dependendo da causa de presentación, débese consignar:

  • Alta: o Número de identificación fiscal en España do suxeito pasivo que vai rexistrarse.
  • Modificación ou Baixa: o Número de operador para os efectos do Réxime exterior á Unión (NEUOSS).

Para continuar, débese pulsar o botón “Aceptar”.