Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

Datos básicos da solicitude

En primeiro lugar, deberase marcar unha dos tres recadros correspondentes á causa de presentación do formulario 035 de rexistro nos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas de bens - Réxime exterior á Unión:

  • Alta: cando se desexe rexistrarse en España no réxime.
  • Modificación: para modificar algún dos datos comunicados na solicitude de alta ou en modificacións previas.
  • Baixa: para solicitar baíxaa no réxime.

Ademais, dependendo da causa de presentación, débese consignar:

  • Alta: o Número de identificación fiscal en España do suxeito pasivo que vai rexistrarse.
  • Modificación ou Baixa: o Número de operador para os efectos do Réxime exterior á Unión (NEUOSS).

Para continuar, débese pulsar o botón “Aceptar”.