Saltar ao contido principal
Modelo 035.Rexistro Censal dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

Modificación do rexistro no réxime

Ao seleccionar como causa de presentación a opción de “Modificación” vanse cargar os datos actuais de rexistro nos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas de bens- Réxime exterior á Unión.

Os campos marcados en vermello sempre deben estar cumpridos, aínda que sexan obxecto dunha modificación.

Respecto dos non marcados en vermello, unicamente deberán cumprirse os apartados cuxo contido vaia modificarse respecto dos previamente consignados na declaración de alta no réxime ou en modificacións previamente presentadas.

Pode consultar as instrucións de cumprimentación do modelo 035 de “Alta” en relación co contido a consignar nos apartados que son modificables.

Os seguintes apartados non son modificables:

1.Causa de presentación

O valor “Modificación” non é modificable.

2.Declarante

Os campos “Número de Operador no réxime (NEUOSS)” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables

5.Comunicación de operacións previas

Non se permite modificar este apartado.