Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Datos do intermediario

Os campos “NIF”, “Número de identificación como intermediario no réxime de importación (NIOSSIn)” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables.