Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

6. Cambio país de identificación

Non cubra este apartado cando decida voluntariamente cambiar de Estado membro de identificación, sen haberse producido un cambio de estrutura que motive o traslado.

Este apartado débese encher cando estivese xa rexistrado neste réxime especial noutro país actuando sen intermediario e como consecuencia dun cambio de estrutura (traslado da sede a España ou cesamento de establecemento permanente no anterior Estado) faise necesario cambiar de país de identificación.

Nestes casos a data de efectos da alta no Réxime de importación en España coincidirá coa data de baixa no anterior Estado Membro de identificación, sempre que se informe do cambio aos dous Estados Membros afectados, o de alta e o de baixa, a máis tardar o décimo día do mes seguinte ao do cambio.

Débese indicar o país en que estaba rexistrado anteriormente no Réxime de importación e o seu número de operador no réxime no devandito país (NIOSS).