Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

7. Establecemento Permanente noutros países UE

Débense consignar os datos identificativos dos establecementos permanentes que posúa noutros países da UE.