Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

2. Declarante

2.A) Identificación do declarante:

Os campos “Actúa a través de intermediario”, “Número de operador para os efectos do Réxime de importación (NIOSS)” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables na solicitude de baixa.

2.B) identificación do intermediario:

Os campos “Número de identificación como intermediario no réxime de importación (NIOSSIn)”, “NIF” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables.