Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

Datos básicos da solicitude

En primeiro lugar, deberase marcar unha dos tres recadros correspondentes á causa de presentación do formulario 035 de rexistro nos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas de bens - Réxime de importación como declarante:

  • Alta: cando desexe rexistrarse en España no réxime.
  • Modificación: para modificar algún dos datos comunicados na solicitude de alta ou en modificacións previas.
  • Baixa: para solicitar baíxaa no réxime.

En “Tipo de presentación” debe indicarse se o declarante actúa ben en nome propio no Réxime de importación (sen intermediario), ou ben a través de intermediario.

No Réxime de Importación, o suxeito pasivo importador que non estea establecido na Comunidade está obrigada a actuar a través dun intermediario establecido no devandito territorio. En calquera outro caso, voluntariamente tamén pode actuar a través de intermediario.

Como excepción ao anterior, os suxeitos pasivos que teñan a sede da súa actividade económica nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla e que non dispoñan de establecemento permanente algún no territorio da Comunidade poderán rexistrarse en España no réxime de importación sen designar un intermediario.

Cando se actúe a través de intermediario, previamente, o intermediario debe rexistrarse como tal no Réxime de importación para posteriormente presentar o modelo 035 de alta do suxeito pasivo importador.

No campo de Identificación, dependendo da causa de presentación, debe consignarse:

  • Alta - Tipo de presentación: En nome propio (sen intermediario) o Número de identificación fiscal en España do suxeito pasivo que vai rexistrarse.
  • Alta – Tipo de presentación: Intermediario  o Número de identificación como intermediario no Réxime de importación (NIOSSIn).
  • Modificación ou Baixa (xa se actúe en nome propio ou a través de intermediario) O Número de operador para os efectos do Réxime de importación (NIOSS) do suxeito pasivo que solicita a modificación de datos ou baíxaa no réxime.

Para continuar, débese pulsar o botón “Aceptar”.