Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

2. Identificación do Intermediario

Os campos “Número de identificación como intermediario (NIOSSIn)” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables.