Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Data e motivo de baíxaa

Debe seleccionar un dos seguintes motivos para baíxaa:

Deixar de actuar como intermediario.

Debe marcar este recadro para comunicar o cesamento da súa actividade como intermediario.

Cambio de Estado Membro de Identificación.

Debe marcar este recadro cando siga cumprindo as condicións para actuar como intermediario no Réxime de Importación nalgún país da UE, e desexe seguir actuando como tal, pero queira ou deba cambiar de Estado membro de identificación. Cando seleccione este motivo, deberá tamén solicitar a alta no novo Estado membro de identificación.

Deberá indicar un dos 3 motivos seguintes:

 • Voluntario : Cando estando a sede do intermediario fóra da UE, pero estando establecido en varios Estados membros, e sen cambiar a estrutura empresarial de xeito que poida seguir estando rexistrado en España como intermediario no réxime de importación, decida voluntariamente rexistrarse noutro Estado membro en que tamén estea establecido.

  Para poder solicitar baíxaa por este motivo, cómpre que desde que se rexistrou como intermediario neste réxime en España transcorresen polo menos o ano da alta e outros dous anos máis.

  Deberá indicarse o novo Estado membro de identificación e o nº de IVE asignado polo mesmo.

 • Por cesamento do establecemento permanente en España desde a seguinte data : Debe seleccionarse este apartado cando o intermediario deixe de estar establecido no territorio de aplicación do Imposto español pero continúe establecido na Comunidade, de xeito que debe rexistrarse noutro EM en que si estea establecido.

  Deberá indicarse o novo Estado membro de identificación e o nº de IVE asignado polo mesmo.

 • Por traslado de sede a outro Estado da UE desde a seguinte data : Este apartado só se debe encher para solicitar baíxaa no réxime debido ao traslado da sede da súa actividade económica desde España a outro Estado membro. Deberá indicarse o Estado membro ao que se trasladou a sede (que será o novo Estado membro de identificación), e o nº de IVE asignado polo mesmo.

Deixar de cumprir as condicións para actuar como intermediario por traslado de sede ou establecemento permanente fóra de España, ou por outros motivos.

Este apartado só se debe encher cando o intermediario:

 1. solicita baíxaa como intermediario no réxime debido a que deixa de estar establecido na Comunidade e por iso non pode seguir actuando como tal en ningún Estado membro.
 2. solicita baíxaa como intermediario no réxime debido a que deixa de estar establecido en España, pero segue establecido na Comunidade . O intermediario cumpre os requisitos para solicitar o cambio de Estado membro de identificación e rexistrarse noutro Estado membro como intermediario no Réxime de importación pero voluntariamente decide non facero.
 3. Cando por outros motivos o intermediario deixa de cumprir as condicións para actuar como tal.

Para os motivos:

 1. “Deixar de actuar como intermediario”
 2. “Cambio de Estado membro de identificación - Voluntario”
 3. “Deixar de cumprir as condicións para actuar como intermediario por traslado de sede ou establecemento permanente fóra de España, ou por outros motivos”

a data efectiva de baixa será o primeiro día do mes seguinte á data do acordo de baixa.

Para os motivos:

 1. “Cambio de Estado membro de identificación - Por cesamento do establecemento permanente en España desde a seguinte data” 
 2. “Cambio de Estado membro de identificación - Por traslado de sede a outro Estado da UE desde a seguinte data”

a data efectiva de baixa será a data do cambio consignado polo intermediario, desde que a solicitude de baixa presentásese antes do undécimo día do mes seguinte ao do cambio. En caso contrario, a data efectiva de baixa será o primeiro día do mes seguinte á data do acordo de baixa.

En calquera dos casos de baixa, debe presentar a declaración de IVE dos suxeitos pasivos aos que representa, correspondente ao último mes en que estivese de alta no portal da AEAT, nos prazos legalmente establecidos.

Baíxaa do intermediario, por calquera motivo, supón a exclusión de oficio do réxime de importación de todos os suxeitos pasivos aos que representa, con efectos a partir do primeiro día do mes seguinte á data do acordo de baixa do intermediario.