Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

Modificación do rexistro no réxime

Ao seleccionar como causa de presentación a opción de “Modificación” vanse a cargar os datos actuais de rexistro nos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas de bens - Réxime de importación como intermediario.

Os campos marcados en vermello sempre deben estar cumprimentados, aínda que sexan obxecto dunha modificación.

Respecto dos non marcados en vermello, unicamente deberán cubrirse os apartados cuxo contido vaia a modificarse ou a engadirse respecto dos previamente consignados na declaración de alta no réxime ou en modificacións previamente presentadas.

Pode consultar as instrucións de formalización do modelo 035 de “Alta” en relación co contido a consignar nos apartados que son modificables.

Os seguintes apartados non son modificables:

1. Causa de presentación

O valor “Modificación” non é modificable.

2. Identificación do intermediario

Os campos “Número de identificación como intermediario (NIOSSIn)” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables.

6. Cambio de País de identificación

Non se permite modificar este apartado.