Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

7. Establecementos Permanentes noutros países UE ou lugares doutros países da UE onde se inicia a expedición ou transporte de bens

Débense consignar os datos identificativos dos establecementos permanentes que posúa noutros países da UE ou lugares doutros países da UE desde onde se inicia o transporte ou expedición de bens acollidos ao réxime.

No caso de que os datos consignados correspóndanse cun Establecemento permanente débese marcar o recadro “Dispón de Establecemento Permanente no Estado membro”.