Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

8. Identificación noutros países da UE como Non Establecido

Débese consignar a identificación fiscal asignada ao declarante por outros Estados membros en que non estea establecido, incluídos aqueles en que se inicie a expedición ou transporte de bens sen dispor de establecemento permanente (neste último caso, a identificación debe indicarse tanto neste apartado como no apartado 7).

En concreto, débese especificar o código do país en que está identificado sen dispor de establecemento e o NIVA asignado polo devandito país.

Indicaranse tantos códigos identificativos como países en que estea identificado sen estar establecido.