Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

Datos básicos da solicitude

En primeiro lugar, deberase marcar unha dos tres recadros correspondentes á causa de presentación do formulario 035 de rexistro nos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas de bens - Réxime da Unión:

  • Alta: cando se desexe rexistrarse en España no réxime.
  • Modificación: para modificar algún dos datos comunicados na solicitude de alta ou en modificacións previas.
  • Baixa: para solicitar baíxaa no réxime.

Ademais da causa de presentación, cómpre especificar o Número de identificación fiscal en España do suxeito pasivo que vai rexistrarse, modificar datos ou solicitar baíxaa no réxime.

Para continuar, débese pulsar o botón “Aceptar”.