Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime especial:Ganancias patrimoniais por cambio de residencia

Normativa:Art.º 95 bis Lei IRPF