Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo práctico:cálculo das cotas íntegras estatal e autonómica

Don A.B.C., residente na Comunidade Autónoma de Aragón, obtivo no exercicio 2020 unha base liquidable xeral de 23.900 euros e unha base liquidable do aforro de 2.800 euros.

O importe do o seu mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros.

Determinar o importe das cotas íntegras, estatal e autonómica, correspondente ao devandito contribuínte.

Solución:

1.Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral (23.900)

 1. Escala xeral do imposto

  Ata 20.200 =2.112,75

  Resto:3.700 ao 15% =555

  Cota 1 resultante (2.112,75 +555) =2.667,75

 2. Escala autonómica do imposto

  Ata 20.200 =2.213,75

  Resto:3.700 ao 15,50% =573,50

  Cota 2 resultante 82.213,75 + 573,50 =2.787,25

2.Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar

Dado que o importe da base liquidable xeral (23.900) é superior ao do mínimo persoal e familiar (5.550), este forma parte na súa integridade da base liquidable xeral

 1. Escala xeral do imposto

  5.550 ao 9,50% =527,25

  Cota 3 resultante =527,25

 2. Escala autonómica do imposto

  5.550 ao 10% =555

  Cota 4 resultante =555

3.Determinación da cota íntegra xeral, estatal e autonómica

Cota íntegra xeral estatal (Cota 1 - Cota 3):2.667,75 − 527,25 = 2.140,50

Cota íntegra xeral autonómica (Cota 2 - Cota 4):2.787,25 − 555 = 2.232,25

4.Gravame da base liquidable do aforro (2.800)

Gravame estatal 2.800 x 9,50% =266

Gravame autonómico 2.800 x 9,50% =266

5.Determinación das cotas íntegras

Cota íntegra estatal (2.140,50 +266) =2.406,50

Cota íntegra autonómica (2.232,25 +266) =2.498,25