Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Anualidades por alimentos en favor dos fillos

Don L.D.Z., residente na Comunitat Valenciana, obtivo no exercicio 2020 unha base liquidable xeral de 63.000 euros.Durante o devandito exercicio, satisfixo anualidades por alimentos aos seus fillos por importe de 12.000 euros, segundo o previsto no convenio regulador do divorcio aprobado xudicialmente.

Así mesmo, a base liquidable do aforro do devandito contribuínte ascende a 5.000 euros.

Determinar as cotas íntegras correspondentes a 2020 sabendo que o importe do seu mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros.

Solución:

Ao ter satisfeito no exercicio anualidades aos seus fillos por decisión xudicial e resultar a súa contía inferior ao importe da súa base liquidable xeral, a escala xeral estatal para 2020 e a autonómica do imposto deben aplicarse separadamente ao importe das anualidades e ao importe do resto da base liquidable xeral.

1.Aplicación das escalas do imposto ao importe das anualidades, base "A" (12.000 euros)

 1. Escala xeral do imposto

  12.000 ao 9,50% =1.140

  Cota 1 =1.140

 2. Escala autonómica aprobada para 2020 pola Comunitat Valenciana

  12.000 ao 10% =1.200

  Cota 2 =1.200

2.Aplicación das escalas de gravame ao resto de base liquidable xeral, base "B" (51.000 euros)

 1. Escala xeral do imposto

  Ata 35.200 =4.362,75

  Resto:15.800 ao 18,50% =2.923

  Cota 3 =7.285,75

 2. Escala autonómica aprobada para 2020 pola Comunitat Valenciana

  Ata 50.000 =7.152,50

  Resto:1.000 ao 23,50% =235

  Cota 4 =7.387,50

3.Determinación das cotas resultantes pola aplicación das escalas en ambas as dúas bases

Cota 5 = cota 1 + cota 3:(1.140 + 7.285,75) = 8.425,75

Cota 6 = cota 2 + cota 4:(1.200 + 7.387,50) = 8.587,50

4.Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar incrementado en 1.980 euros

Dado que o importe da base liquidable xeral (63.000) é superior ao do mínimo persoal e familiar incrementado en 1.980 euros (5.550 + 1.980 =7.530), este forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

 1. Escala xeral 7.530 ao 9,50% =715,35

  Cota 7 =715,35

 2. Escala autonómica aprobada para 2020 pola Comunitat Valenciana

  7.530 ao 10% =753

  Cota 8 =753

5.Determinación das diferenzas de cotas

Cota xeral estatal (Cota 5 − Cota 7):8.425,75 − 715,35 = 7.710,40

Cota xeral autonómica (Cota 6 − Cota 8):8.587,50 − 753 =7.834,50

6.Gravame da base liquidable do aforro (5.000)

Gravame estatal (5.000 x 9,50%) =475

Gravame autonómico (5.000 x 9,50%) =475

7.Determinación das cotas íntegras:

Cota íntegra estatal (7.710,40 +475) =8.185,40

Cota íntegra autonómica (7.834,50 +475) =8.309,50