Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Esquema gráfico da aplicación sobre o importe das cotas integras das deducións xerais e autonómicas

No cadro seguinte represéntase, de forma esquemática, a aplicación das deducións xerais e autonómicas a que se fixo referencia no exercicio 2020:

esquema do cálculo da cota líquida