Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por donativos a entidades que fomentan a investigación científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxicos

Normativa:Art.º 14 Lei 21/2005, do 29 de decembro, de medidas financeiras, da Comunidade Autónoma de Cataluña.

Contía, límite máximo e requisitos para a aplicación da dedución

O 25 por 100 das cantidades doadas en favor de:

  • Os institutos universitarios e outros centros de investigación integrados ou adscritos a universidades catalás.
  • Os centros de investigación promovidos ou participados pola Generalitat, que teñan por obxecto o fomento da investigación científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxicos.

O límite máximo desta dedución é o 10 por 100 da cota íntegra autonómica, casa [0546] da declaración.

Importante: a aplicación das deducións por donativos anteriormente relacionadas “Por donativos a entidades que fomentan o uso da lingua catalá ou da occitana” e “Por donativos a entidades que fomentan a investigación científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxicos”, está condicionada á xustificación documental adecuada e suficiente dos presupostos de feito e dos requisitos que determinan a súa aplicabilidade.Para tal efecto, as entidades beneficiarias dos donativos están obrigadas a comunicar a relación das persoas físicas que efectuaron donativos, con indicación das cantidades doadas por cada unha destas persoas.