Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Pola compra de material escolar

Normativa:Art.º 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía da dedución

15 euros por compra de material escolar para cada fillo ou descendente a cargo do contribuínte.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • A compra de material escolar debe ir destinada a fillos ou descendentes en idade escolar obrigatoria polos que se teña dereito ao mínimo por descendentes regulado na Lei do IRPF.

    Entenderase cumprido este requisito cando o fillo ou descendente teña unha idade comprendida entre os 6 e 15 anos na data de devindicación do imposto.

  • Só terán dereito a practicar a dedución os pais ou ascendentes que convivan cos seus fillos ou descendentes escolarizados.
  • Cando un fillo ou descendente conviva con ambos os dous pais ou ascendentes o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles, no caso de que optasen por tributación individual.
  • Que as sumas das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración da declaración, non supere as seguintes cantidades:

    • - 19.000 euros en tributación individual.
    • - 24.000 euros en tributación conxunta.